Glow klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

Klachten die ontstaan bij trainees tijdens onze 200 uurs Vinyasa Teacher Training dienen te worden gemaild naar: marjon@glowyogastudio.nl.

GEVOLGDE PROCEDURE

Stap 1: de klacht wordt ontvangen en gelezen binnen drie werkdagen door Marjon en te allen tijde vertrouwelijk behandeld

Stap 2: cliënt ontvangt binnen drie werkdagen een mail waarin ontvangst van de klacht wordt bevestigd

Stap 3: klacht wordt besproken met beide hoofddocenten van de opleiding

Stap 4: er wordt binnen vier weken een gezamenlijk plan van aanpak geformuleerd en gecommuniceerd naar cliënt.

Stap 5: indien de termijn van vier weken niet haalbaar is, dan wordt de trainee hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij een indicatie van verwacht uitsluitsel wordt aangegeven

Stap 6: Indien trainee niet akkoord is met de afhandeling van zijn/haar klacht, kan zij/hij in beroep gaan bij Floortje van Gelder, Interim Legal Counsel, een door ons aangewezen onafhankelijke derde. Contactgegevens van mevrouw Van Gelder verstrekken wij op verzoek van client. De uitspraak van mevrouw Van Gelder, is bindend voor de afhandeling van de klacht.

Stap 7: alle communicatie omtrent de klacht en de afhandeling hiervan, wordt door Glow Yogastudio bewaard voor maximaal 6 maanden nadat de klacht definitief is afgerond.