Glow Privacy Policy

Glow behandelt jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig.

Hieronder zullen we uitleggen wat wij voor maatregelen genomen hebben om jouw gegevens veilig te bewaren. In onze studio hangt het bordje ‘leave youre shoes and your worries at the door’. Met onze privacy maatregelen zorgen we ervoor dat je bij ons lekker kunt ontspannen zonder zorgen.

Mocht je toch vragen hebben met betrekking tot je gegevens dan kun je op ieder moment daarover contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl

 

Website

De website www.glowyogastudio.nl wordt gebruikt om te informeren. Op onze website kun je vinden wie we zijn, waar we zitten en wat we organiseren. Je vindt er de soort lessen die we aanbieden en wanneer je ze kunt volgen. Onze website is beveiligd zowel door onze internet provider Ziggo en de beveiligingsservices die zij aanbieden, als ook door McAfee computerbeveiliging en de veiligheidsmaatregelen van onze websitehost one.com. Onze website verzamelt op geen enkele wijze informatie van zijn gebruikers. We hebben geen cookies.

 

Online ledensysteem MindBody

Het online ledensysteem dat Glow Yogastudio (hierna te noemen: Glow) gebruiken is van MindBody, Inc. Ook MindBody dient zich aan de nieuwe Europese privacy wetgeving te houden en zijn software naar behoren te beveiligen. Je kunt in je account aangeven of je wel/geen notificaties vanuit Mindbody wilt ontvangen. Indien je dit uitzet, kun je niet volledig gebruik maken van onze diensten en services. Ook kun je in je aacount aangeven of je wel/geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen.

Een verdere maatregel die wij nemen is om geen medische gegevens online te bewaren. Wanneer je je bij ons inschrijft, kun je op inschrijfformulier aangeven of je medische aandachtspunten en/of klachten hebt. Deze gegevens worden niet in MindBody ingevoerd. Zo bestaat er ook geen kans dat er een datalek ontstaat en je gegevens naar buiten komen. Het kan wel zijn dat er een notitie gemaakt wordt, bijvoorbeeld bij het tijdelijk stopzetten van een abonnement in verband met een blessure. Maar er wordt verder geen specificatie van de blessure vermeld. Zo kan er ook vermeld worden dat er correspondentie geweest is met betrekking tot een blessure of een medische klacht maar wederom geen online specificatie van de klacht of blessure. Verder wordt alle informatie die in MindBody staat nooit gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt. Het dient alleen om leden deel te kunnen laten nemen aan lessen en workshops en om te registreren wie er lid bij ons is of geweest is. Iedereen die bij Glow toegang heeft tot het ledensysteem dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens en de gegevens van de leden van Glow.

 

Email

De emailadressen van Glow worden gehost door one.com en zijn door one.com beveiligd. Daarnaast gebruiken wij ook de beveilig van Ziggo voor ons internet en van McFee voor onze computers. Alle communicatie en informatie die via email binnenkomt, wordt zorgvuldig behandeld en er is beperkte toegang tot de informatie tot een enkele medewerker van Glow. Iedere medewerker die toegang heeft tot het emailsysteem, dient ten alle tijden zeer zorgvuldig om te gaan met toegang tot de informatie (inloggegevens) en met de informatie zelf. Zij dienen ook te zorgen voor een veilig netwerk en veilig apparaat waarmee ze de emailgegevens verwerken. Er worden geen gegevens via de email verzameld of verspreid voor andere zaken dan voor het runnen van Glow Yogastudio.

 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die Glow verstuurd, wordt verstuurd via Mailchimp. Ook Mailchimp dient zich te houden aan de Europese privacy wetgeving en is dus verplicht om zorgvuldig om te gaan met alle emailgegevens die zij ontvangen. Onze nieuwsbrief wordt alleen verspreid met de reden om alle leden en geïnteresseerden in Glow op de hoogte te stellen van alle evenementen en activiteiten en om informatie en aanbiedingen van Glow Yogastudio te delen. Wij delen geen emailadressen aan andere bedrijven en gebruiken de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die in iedere nieuwsbrief staat vermeld en door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl.

 

Inschrijfformulieren

De papieren inschrijfformulieren gebruiken we om alle nodige gegevens te verzamelen om iemand lid te kunnen laten worden van Glow yogastudio Haarlem. De gegevens zijn onder andere de persoonsgegevens, de bankgegevens, de handtekening voor toestemming van de machtiging en eventuele medische gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitoefenen van yoga/yoga-gerelateerde activiteiten bij Glow of activiteiten die door Glow georganiseerd zijn.

De gegevens die op dit formulier vermeld staan, zijn alleen toegankelijk voor de eigenaren van Glow en de administratieve medewerkers die deze gegevens verwerken. Alle medewerkers die toegang hebben tot het inschrijfformulier zijn zich bewust van het feit dat ze zeer zorgvuldig om dienen te gaan met de formulieren en de daarop vermelde gegevens. Gegevens worden niet gekopieerd of verspreid. Gegevens worden alleen benut voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van  Glow. Na het beëindigen van een lidmaatschap kunnen leden ten alle tijden vragen  de gegevens te verwijderen.

 

Social media

Glow is vertegenwoordigt op diverse social media platforms, o.a. Facebook, Instagram en Twitter. We zijn daar vertegenwoordigd om al onze leuke Glow-activiteiten te delen met de wereld. We organiseren veel leuke lessen, evenementen, trainingen en workshops en we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze met ons mee kunnen glowen. Ons doel is tenslotte om zoveel mogelijk mensen te laten stralen!

Om die mensen te bereiken, maken we naast posts met aankondigingen ook gebruik van foto’s van onze activiteiten met onze stralende deelnemers. We gebruiken foto’s waar deelnemers niet herkenbaar op staan. Voor alle andere foto’s gaan we ervan uit dat iedereen het oké vindt om zijn stralende zelf te delen met onze volgers. Het is, zeker bij grote groepen, niet haalbaar om iedere keer een ieder om persoonlijke toestemming te vragen. Wel beloven we dat we altijd zorgvuldig en met respect zullen omgaan met de foto’s van deelnemers. Ook heeft iedere deelnemer ten alle tijden voorafgaand aan het evenement, tijdens of naderhand de gelegenheid om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden of onherkenbaar gemaakt te willen worden. Ook als een post gedeeld is en naderhand is er de wens om niet herkenbaar te zijn op onze social media, zullen we de post aanpassen dan wel verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@glowyogastudio.nl

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Glow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Glow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@glowyogastudio.nl