Glow Yogastudio | Algemene Voorwaarden

Glow Yogastudio | Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Glow Yogastudio staan op de website van Glow Yogastudio www.glowyogastudio.nl

1.2. Glow Yogastudio V.O.F. is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76666557 en is gevestigd te Haarlem, Nieuwe Groenmarkt 35.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainings, teacher trainings van Glow Yogastudio.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Glow Yogastudio komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop, training of teacher training van Glow Yogastudio.

1.5. Inschrijvingsformulier; formulier om je aan te melden voor een maandelijks lidmaatschap en in te vullen en te ondertekenen door de deelnemer om informatie te verstrekken en toestemming te geven aan Glow Yogastudio om bijdragen te innen via automatische betaling.

1.6. Lidmaatschap: een door Glow Yogastudio uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogales bij Glow Yogastudio.

1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Glow Yogastudio welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, training of teacher training inclusief btw.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, workshops, trainingen, teacher trainings, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, training of teacher training van Glow Yogastudio gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Glow Yogastudio behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.glowyogastudio.nl

Artikel 3: Lidmaatschap, abonnementen en losse lessen

3.1. lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Glow Yogastudio en is niet overdraagbaar aan derden.

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen via het Begin met Yoga! programma, losse lessen of op basis van een abonnement.

3.3. Abonnementen

3.3.1. Maandabonnementen

Het minimum voor een abonnement is 1 maand, met als ingaande datum de contractdatum. Het aanvragen van een maandabonnement geschiedt door aankoop van het betreffende abonnement in de studio of via de glow website door deelnemer, waarbij deelnemer Glow Yogastudio toestemming geeft tot het maandelijks incasseren van het lidmaatschap.

Glow Yogastudio heeft 3 abonnementen, Glow Onbeperkt, Glow Basis 1 x per week, Glow Online Only;

Glow Onbeperkt, welke toegang geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen per maand en wordt maandelijks geïncasseerd.

Glow Basis, welke toegang geeft tot het volgen van yogalessen met een maximum van 1 les per week en wordt maandelijks geïncasseerd.

Glow Online Only, welke toegang geeft tot het volgen van onbeperkt online yogalessen per maand en wordt maandelijks geïncasseerd.

3.3.1.1. betaling abonnement

Alle abonnementsgelden (Onbeperkt, Basis, Online Only) gaan via automatische incasso. Deelnemer geeft Glow Yogastudio toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie bij door deze voorwaarden te accepteren bij het aankopen van het abonnement.

3.3.1.2. inschrijfgeld

Voor het afsluiten van een maandabonnement wordt inschrijfgeld gerekend, welke door deelnemer wordt betaald op het moment van aanschaf van een maandelijks abonnement.

3.3.1.3. vakantiestop abonnement

Deelnemer mag jaarlijks gratis 1 keer zijn/haar abonnement voor 1 maand stopzetten door de aanvraag te sturen naar info@glowyogastudio.nl. Voor langere of meer dan 1 abonnementstop per jaar wordt opnieuw inschrijfgeld gerekend.

3.3.1.4. abonnement wijzigingen

Maandabonnementen kunnen door deelnemer worden gewijzigd met ingang van de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl.

3.3.1.5. opzegging abonnement

Het opzeggen van een abonnement wordt door deelnemer aangevraagd door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl. Opzegging wordt de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd verwerkt.

Voorbeeld:
Ben je lid geworden op 17 februari? Dan kun je voor 14 maart wijzigingen doorgeven die per 17 maart ingaan. Geef je na 14 maart wijzigingen door? Dan gaan deze per 17 april in.

3.3.1.6. opzegging bij ziekte, blessures

In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl

3.3.2. Jaarabonnement – Glow Jaarlijks

Het jaarabonnement welke recht geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen wordt in een (1) keer voldaan is na het activeren van het abonnement 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch, en zonder opzegging, het jaarabonnement.

3.3.3. Zwangerschapsyoga

Indien deelnemer een lidmaatschap heeft bij Glow Yogastudio valt de zwangerschapsyoga binnen het abonnement en dient hiervoor niet extra te worden betaald. Let wel: deelnemer kan voor het volgen van zwangerschapsyoga binnen het maandabonnement geen Zwangerschapsyoga-factuur ontvangen. Hiervoor dient de daartoe bestemde zwangerschapsyoga 5-rittenkaart of 10-rittenkaart ter worden afgenomen.

Indien deelnemer geen lidmaatschap heeft bij Glow Yogastudio bestelt deelnemer voor het volgen van zwangerschapsyoga een Zwangerschapsyoga 5-rittenkaart of een 10-rittenkaart. De 5-rittenkaart is drie (3) maanden geldig en de 10-rittenkaart is zes (6) maanden geldig. Na aanschaf van een 5-rittenkaart cq 10-rittenkaart ontvangt deelnemer een factuur.

De eerste zwangerschapsles is een gratis proefles.

3.3.4  Losse lessen

Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Glow Yogastudio welke voorafgaand aan de les wordt aangeschaft.

3.3.5. Cadeaubon

Een Glow Cadeaubon, eventueel reeds omgezet in leskaarten, dan wel ‘losse lessen’, een workshop/training die als cadeau zijn uitgegeven is 2 jaar geldig na uitgiftedatum.

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een abonnement, workshop, training, teacher training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de host/teacher aan de balie.

4.2. Abonnementsgeld/contributie voor het Onbeperkt en Basis abonnement worden maandelijks geïncasseerd door Glow Yogastudio (3.3.1.1.). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops en teacher trainings zijn te vinden op de website van Glow Yogastudio. Glow Yogastudio behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief en bij de lounge/balie in de studio.

4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

Artikel 5: Reserveringen en lesrooster

Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Glow Yogastudio. Glow Yogastudio gebruikt een boekingssysteem. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 2 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van het boekingssysteem) de les te cancelen, niet per telefoon/email. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer (op eigen risico) naar de studio komen. Glow Yogastudio vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins komen 15 minuten voorafgaand aan de les beschikbaar.

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.glowyogastudio.nl. Glow Yogastudio behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email. Glow Yogastudio kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief en in de lounge van de studio.

Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher Training

6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, trainings en teacher training via de website van Glow Yogastudio. Na registratie door deelnemer en zodra Glow Yogastudio het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

6.2. het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar info@glowyogastudio.nl voorafgaand aan de workshop of training.

6.3. Deelnemer mag zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaalbedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-4 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.

6.4. Afwijkende regelgeving opzeggingen Teacher Training

Bij opzeggingen vanaf 28 dagen of meer voorafgaand aan de Teacher Training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag minus de aanbetaling van 500 euro retour. Bij opzeggingen 27-15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training, wordt 25% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 14-8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training wordt 50% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training.

De volledige voorwaarden voor onze Teacher Training lees je hier.

Artikel 7: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikel 8: Huisregels

  • graag vooraf online inschrijven voor de yogales
  • voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de host / teacher aan de balie
  • deelnemer is op tijd aanwezig voor de les
  • deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden
  • yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les
  • schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.
  • de lounge en yogazalen niet met schoenen betreden
  • deelnemer houdt al ruimtes in de yogastudio (lounge, yogazalen, toilet en kleedkamer) zoveel mogelijk schoon

Wangedrag

We hebben een beleid van NUL tolerantie ten aanzien van intimidatie of wangedrag in welke vorm dan ook. Als dit beleid wordt overtreden, zullen we de dader verzoeken de studio te verlaten, met de mogelijkheid om de lokale autoriteiten te vragen de dader te verwijderen. Glow behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tot het volledige extent van de wet.

Glow Yogastudio en haar personeel behouden zich het recht voor om toegang te weigeren aan personen/klanten die enig gedrag hebben vertoond dat op welke manier dan ook als ongepast wordt beschouwd.

Ongepast gedrag kan worden gedefinieerd als, maar niet beperkt tot, intimidatie (seksueel of anderszins), ongehoorzaamheid, bedreiging, vooringenomenheid, misbruik, potentieel schadelijk gedrag, pesten of onvriendelijkheid jegens mede-yogi’s.

Yogi’s die gevraagd worden te vertrekken vanwege enige vorm van intimidatie of wangedrag zullen geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling ontvangen voor het vooraf betaalde geld voor hun pakketten of producten.

Yogi’s die ons personeel of bedrijf bedreigen met ongepaste acties zullen permanent worden verzocht te vertrekken, en terugbetalingen worden alleen verstrekt in overeenstemming met de hierboven genoemde beleidsregels voor service- en productteruggave.

Van alle klanten wordt verwacht dat ze de beleidsregels van Glow Yogastudio V.O.F. volgen.

Glow Yogastudio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huis- en beleidsregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de toegang tot Glow Yogastudio te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings van Glow Yogastudio, en het achterlaten van spullen in de kleedkamer, lounge of yogazalen zijn voor eigen risico van de deelnemer. Glow Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings bij, of verzorgd door Glow Yogastudio. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Glow Yogastudio met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainings van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een yogales, workshop, training of teacher training bij, of verzorgd door Glow Yogastudio, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop, training of teacher training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

10.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Glow Yogastudio zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 11: Persoonsgegevens 

11.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Glow Yogastudio persoonsgegevens van de deelnemers. Glow Yogastudio gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Glow Yogastudio geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Glow Yogastudio gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Glow Yogastudio, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Glow Yogastudio evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Glow Yogastudio, door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl.

Glow Yogastudio | Terms & Conditions

Article 1: Definitions

1.1. General Terms and Conditions: The General Terms and Conditions used by Glow Yogastudio are available on the website of Glow Yogastudio www.glowyogastudio.nl.

1.2. Glow Yogastudio V.O.F. is registered in the trade register under number 76666557 and is located at Nieuwe Groenmarkt 35, Haarlem.

1.3. Participant: a person who participates in yoga classes, workshops, trainings, or teacher trainings at Glow Yogastudio.

1.4. Agreement: the agreement between the participant and Glow Yogastudio is established upon the participant’s payment for the yoga class, workshop, training, or teacher training at Glow Yogastudio.

1.5. Registration form: a form to apply for a monthly membership, to be filled out and signed by the participant to provide information and authorize Glow Yogastudio to collect contributions by automatic payment.

1.6. Membership: a subscription/membership issued or to be issued by Glow Yogastudio, and paid for by a participant, for attending yoga classes at Glow Yogastudio.

1.7. Single class: a one-time yoga class to be attended by the participant at Glow Yogastudio, which is purchased in advance, other than based on a membership.

1.8. Price: the total price of a yoga class, workshop, training, or teacher training including VAT.

Article 2: Applicability

The General Terms and Conditions exclusively apply to all single classes, workshops, trainings, teacher trainings, memberships, and products. By participating in a yoga class, workshop, training, or teacher training at Glow Yogastudio, the participant agrees to these general terms and conditions. Glow Yogastudio reserves the right to change these General Terms and Conditions. The most recent version is the applicable version and is published on the website www.glowyogastudio.nl.

Article 3: Membership, Subscriptions, and Single Classes

3.1. Membership is established after the participant’s payment has been received by Glow Yogastudio and is not transferable to third parties.

3.2. Participants can attend yoga classes through the “Begin met Yoga!” program, single classes, or based on a membership.

3.3. Subscriptions

3.3.1. Monthly Subscriptions

The minimum duration for a subscription is 1 month, starting from the contract date. The participant can apply for a monthly subscription by purchasing the relevant subscription in the studio or through the Glow website, authorizing Glow Yogastudio to collect the membership fee monthly.

Glow Yogastudio offers 3 types of subscriptions: Glow Unlimited, Glow Basic (1 class per week), and Glow Online Only.

Glow Unlimited provides unlimited access to yoga classes per month and is charged monthly.

Glow Basic provides access to yoga classes with a maximum of 1 class per week and is charged monthly.

Glow Online Only provides access to unlimited online yoga classes per month and is charged monthly.

3.3.1.1. Subscription payment

All subscription fees (Unlimited, Basic, Online Only) are collected through automatic direct debit. By accepting these terms and conditions during the purchase of the subscription, the participant authorizes Glow Yogastudio to collect the monthly fee.

3.3.1.2. Registration fee

A registration fee is charged for obtaining a monthly subscription, paid by the participant at the time of purchasing the monthly subscription.

3.3.1.3. Vacation stop for subscriptions

The participant may request a one-month free stoppage of their subscription once a year by sending an application to info@glowyogastudio.nl. For longer or more than one subscription stoppage per year, a new registration fee will be charged.

3.3.1.4. Subscription changes

Participants can request changes to their monthly subscriptions effective from the next invoice date, with a processing time of three working days, by sending an email to info@glowyogastudio.nl.

3.3.1.5. Subscription cancellation

The participant requests cancellation of a subscription by sending an email to info@glowyogastudio.nl. Cancellation will be processed for the next invoice date, with a processing time of three working days.

Example:

If you became a member on February 17th, you can request changes by March 14th, which will take effect from March 17th. If you request changes after March 14th, they will take effect from April 17th.

3.3.1.6. Cancellation due to illness or injuries

In special cases, such as prolonged illness, surgery, injuries, etc., the participant may apply for an early termination of their subscription by sending an email to info@glowyogastudio.nl.

3.3.2. Yearly Subscription – Glow Yearly

The yearly subscription, which allows for unlimited yoga classes, is paid in full and is valid for 1 year from the activation date. After 1 year, the subscription automatically expires without the need for cancellation.

(Continued from previous message)

3.3.3. Prenatal Yoga

If the participant has a membership with Glow Yogastudio, prenatal yoga is included within the membership, and no additional payment is required. Please note that the participant cannot receive a Prenatal Yoga invoice within the monthly membership. For this purpose, a dedicated Prenatal Yoga 5-class pass or 10-class pass should be purchased.

If the participant does not have a membership with Glow Yogastudio, they can purchase a Prenatal Yoga 5-class pass or a 10-class pass to attend prenatal yoga. The 5-class pass is valid for three (3) months, and the 10-class pass is valid for six (6) months. Upon purchase of a 5-class pass or 10-class pass, the participant will receive an invoice.

The first prenatal class is a free trial class.

3.3.4. Single Classes

A single class grants the right to attend 1 yoga class at Glow Yogastudio, which is purchased in advance.

3.3.5. Gift Card

A Glow Gift Card, already converted into class passes or single classes, or a workshop/training given as a gift, is valid for 2 years from the date of issuance.

Article 4: Payments, Prices, and Price Changes

4.1. All payments for a subscription, workshop, training, teacher training, or single class must be made prior to attending the class, workshop, or training. Before the class, the participant reports to the host/teacher at the front desk.

4.2. Membership fees for Unlimited and Basic subscriptions are collected monthly by Glow Yogastudio (3.3.1.1). The current and most recent prices for all yoga classes, workshops, and teacher trainings can be found on the website of Glow Yogastudio. Glow Yogastudio reserves the right to make price changes. Each change will be communicated through the newsletter and at the studio’s lounge/front desk.

4.3. In case the due payment cannot be debited, for example, due to insufficient balance on the specified bank account at the time of the debit or due to incorrect payment information provided by the participant, or if a participant cancels a payment for a period, the participant remains liable for all due installments until the membership is terminated in accordance with the conditions.

Article 5: Reservations and Class Schedule

The participant (members and new participants) can pre-register for a yoga class online through the website of Glow Yogastudio. Glow Yogastudio uses a booking system. Registrations for a yoga class can be canceled free of charge up to 2 hours before the class by canceling the class online (via the website/app of the booking system) on their own, not by phone/email. If a class is fully booked and online registration is no longer possible, the participant can come to the studio (at their own risk). Glow Yogastudio asks its participants to be present on time, at least 10 minutes before the class starts, to secure the reserved spot. Walk-ins are available 15 minutes before the class.

The most recent and valid class schedule is available on the website www.glowyogastudio.nl. Glow Yogastudio reserves the right to make schedule changes at any time. The participant should check the website and reserve the class online before attending the class. If a class is canceled, the participant who registered for that class will receive an email notification. Glow Yogastudio may be closed on national holidays. Announcements will be made through the newsletter and at the studio’s lounge.

Article 6: Participation and Payment for Workshops, Trainings, and Teacher Trainings

6.1. The participant registers for workshops, trainings, and teacher trainings through the website of Glow Yogastudio. After registration and upon receipt of the required payment for the workshop, training, or teacher training, the participant is guaranteed a spot.

6.2. Cancellation of participation should be done by sending an email to info@glowyogastudio.nl before the start of the workshop or training.

6.3. The participant can cancel participation free of charge up to six (6) days before the workshop or training. If the cancellation is made within five (5) days before the workshop or training, 25% of the total amount will be charged. For cancellations made within 2-4 days before the workshop or training, 50% of the total amount will be charged. Cancellations made within 0-2 days before the workshop or training will result in the full amount being charged.

6.4. Deviating regulations for Teacher Training cancellations

For cancellations made 28 days or more before the start of the Teacher Training, the participant will receive the total amount minus the €500 deposit. For cancellations made 27-15 days before the start of the Teacher Training, 25% of the total amount will be charged. For cancellations made 14-8 days before the start of the Teacher Training, 50% of the total amount will be charged. The full amount will be charged for cancellations made within 7 days before the start of the Teacher Training.

Please read the full terms and conditions for our Teacher Training here.

Article 7: Purchase of Products

Purchased products can only be returned within 7 days after purchase if unopened and in their original packaging. Products such as yoga mats, towels, and cloths cannot be returned for hygienic reasons.

Article 8: House Rules

– Please pre-register online for the yoga class.

– Before the class, the participant reports to the host/teacher at the front desk.

– The participant arrives on time for the class.

– The participant handles yoga mats and other equipment with care.

– The participant cleans yoga mats at the end of the class.

– Shoes are to be removed upon entering the studio and placed in the designated shoe racks/cabinet.

– The lounge and yoga studios are shoe-free areas.

– The participant keeps all spaces in the yoga studio (lounge, yoga studios, restroom, and changing room) as clean as possible.

Misconduct

We have a ZERO tolerance policy regarding harassment or misconduct of any kind. If this policy is violated, we will ask the perpetrator to leave the studio, with the option of involving local authorities if necessary. Glow reserves the right to take legal action to the full extent of the law.

Glow Yogastudio and its staff withhold the right to deny access to any person/client who has demonstrated any behavior deemed inappropriate in any way.

Inappropriate behavior may be defined as, but not limited to, harassment (sexual or otherwise), insubordination, threats, bias, abuse, potentially harmful behavior, bullying, or unkindness towards fellow yogis.

Participants asked to leave due to any form of harassment or misconduct will not receive a full or partial refund for the pre-paid money for their packages or products.

Participants threatening our staff or business with inappropriate actions will be asked to leave permanently, and refunds will only be provided following the service and product refund policies mentioned above.

All clients are expected to follow the policies of Glow Yogastudio V.O.F.

Glow Yogastudio reserves the right to deny access to participants who, in its opinion, do not comply with the house rules and policies as mentioned in Article 8, and/or to terminate the membership of the respective person or deny access to workshops or trainings without a refund of any membership fees already paid.

Article 9: Liability

Participating in yoga classes, workshops, trainings, or teacher trainings at Glow Yogastudio, and leaving personal belongings in the changing rooms, lounge, or yoga studios, is at the participant’s own risk. Glow Yogastudio accepts no liability for physical and/or mental injury, damage, loss, or any other form of harm related to attending classes and/or participating in yoga classes, workshops, trainings, or teacher trainings at Glow Yogastudio. Participants are advised to consult a doctor before starting classes if they are unsure of their physical health or if they are pregnant. Despite working with qualified teachers and providing high-quality classes, workshops, and trainings, there is always a risk of injury during a class or workshop. By participating in a yoga class, workshop, training, or teacher training at Glow Yogastudio, the participant accepts this risk of injury and/or harm. If a participant has an injury or other physical discomfort, they should inform the respective teacher before the start of the yoga class, workshop, training, or teacher training. Participants should carefully execute the exercises and consider any physical limitations. Participants should listen attentively to their body’s signals, act accordingly, and avoid performing exercises that cause pain.

Article 10: Applicable Law / Disputes

10.1. All memberships, agreements, and the General Terms and Conditions are exclusively governed by Dutch law.

10.2. Any disputes related to a membership, fees, workshops, trainings, teacher trainings, and the General Terms and Conditions, as well as attending classes or availing other products and services from or at Glow Yogastudio, shall initially be settled by the competent court in the Netherlands.

Article 11: Personal Data

11.1. For maintaining its database, processing payment instructions, and administrative purposes, Glow Yogastudio collects personal data from the participants. Glow Yogastudio handles this personal data with care and always complies with the provisions of the Dutch Personal Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Glow Yogastudio never shares the participants’ personal data with third parties without prior written consent. Personal data, such as email addresses, is used by Glow Yogastudio to inform participants and members about activities at Glow Yogastudio and to communicate any schedule changes. Individuals can opt-out of receiving the Glow Yogastudio newsletter or indicate that they do not wish to receive communication from Glow Yogastudio by sending an email to info@glowyogastudio.nl.